HAKKIMIZDA

     

 

KEMALETTİN KOÇ

Yeminli Mali Müşavir ve

Bağımsız Denetçi

 

SERTİFİKALAR

 

 1. Yeminli Mali Müşavir Sertifikası. Ocak 1998.
 2. Bağımsız Denetçi Sertifikası. 20.08.2013.
 3. First Certificate in English. University of Cambridge, December 1976, London.
 4. TOEFL Certificate. Score: 587. November 1989.
 5. Devlet Lisan Sınavı, İngilizce, A derece, Mayıs 1991.
 6. Windows Word, Excel, Power Point Eğitim Sertifikası. Boğaziçi Üniversitesi, Ocak – Mart 2004, İstanbul.

 

E – MAIL: kkoc4@yahoo.com

 

MESLEKÎ ÖZELLİKLER

 

 • 04.12.1965 – 30.09.1967 T. Halk Bankası Müfettiş Mv.
 • 28.12.1967 – 09.01.1998 Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Mv., Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı.
 • 10.01.1998 – 19.08.2013 Yeminli Mali Müşavir.
 • 20.08.2013 - … Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi.

 

EĞİTİM DURUMU

 • Ankara Gazi Lisesi Fen Bölümü, Haziran 1960.
 • Haziran 1965 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat Bölümü.
 • Kingsway- Princeton College, London. İngilizce kurs. Ocak – Haziran 1976.

 

YAYIMLANAN ÇALIŞMALARI

 1. Tahvil ve hisse senetlerinin bugünkü değerlerinin hesaplanması. Maliye Dergisi, Ocak – Şubat 1983, sayı: 61.

 2. Faiz oranları, enflasyon ve tasarruflar. Maliye Dergisi, Ağustos 1982, sayı: 58.

 3. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan vergi anlaşmaları, vergi sorunları üzerinde uluslar arası işbirliği gereği ve yolları. Maliye Bakanlığına sunulan 31.01.1986 Gün 452 / 449 – 1 sayılı rapor.

 1. İngiltere’de muhasebe ve malî denetim yapabilen Fermanlı Muhasebecilik mesleğine giriş, eğitim ve staj, sınavlar, yabancıların durumu. Maliye Bakanlığına sunulan 23.05.1986 tarih 452 / 450 – 2 sayılı rapor.

 2. Yeminli Mali Müşavirlerin müşterilerine ve üçüncü kişilere karşı sorumlulukları ve mesleki sorumluluk sigortası. Maliye Bakanlığına sunulan 07.04.1987 tarih 452 / 467 – 1 sayılı Görüş ve Önerme Raporu.

 3. Avrupa ülkeleri vergi sistemlerinin birbirine yaklaştırılması gayretleri ve Türk Vergi Sistemi. Vergi Dünyası, Ağustos 1987, sayı: 72.

 4. Dar Mükellefiyette Vergileme Rejimi. Maliye Bakanlığına sunulan 07.09.1994 günlü rapor.

 5. Gelirlerin kazanıldığı yıl içinde vergilendirilmesi. Maliye Dergisi, Aralık 1978, sayı: 36.

 6. Geçici Vergi. Milliyet Gazetesi, 05.08.1978.

 7. İngiltere’de fiyat kontrolü. Londra, 31.03.1976. Maliye Bakanlığına sunulan rapor.

 8. İngiltere’de vergi inceleme elemanlarının görevleri, yetkileri, çalışma şartları. Londra, 26.04.1976. Maliye Bakanlığına sunulan rapor.

 9. Sabit kıymetler, alacak ve sermayede amortisman. Maliye Bakanlığına sunulan 09.09.1970 tarih XXXVI- 12 / 90 – 48 sayılı rapor.

 

 

YABANCI DİLLER

                          Konuşma   Okuma  Yazma

İngilizce              İyi               İyi           İyi