Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması

     

>